Reklama – w różnych formach – towarzyszy człowiekowi już od czasów starożytnych. Mimo tego nie tracą nic na swojej perswazyjności, dostosowując się do specyfiki swoich czasów. Jak dzisiaj przekonują nas do siebie reklamy?

Skuteczność różnych form reklamowych jest przedmiotem dyskusji od wielu lat. Wydaje się, że nie ma jednej, idealnej formy, która byłaby zawsze skuteczna – niezależnie od kanału komunikacyjnego czy grupy, do którego ma dotrzeć przekaz. Warto jednak zauważyć, że reklamy – niezależnie od ich formy – mają kilka cech wspólnych, dzięki którym potrafią przyciągnąć naszą uwagę na dłużej. W komunikatach realizowanych jest kilka zasad.

Zasada niedostępności

Zasada ta jest bardzo często stosowana w reklamie i marketingu. Polega na tym, że celowo ogranicza się dostępność jakiegoś towaru, produktu lub usługi, co zostaje podkreślone w reklamie. Bardzo dobrze znamy hasła niezwykle działające na naszą uwagę: „Tylko teraz!” czy chociażby „Do wyczerpania zapasów”. Dzięki temu zaczynamy zupełnie inaczej postrzegać dany produkt lub usługę – przede wszystkim przez pryzmat tego, czy zdążymy to kupić.

Zasada wzajemności

Zasadę wzajemności realizuje się za pomocą wszelkiego rodzaju promocji oraz darmowych próbek, co jest doskonale znane na przykład w branży kosmetycznej. Zasada wzajemności polega na tym, że podświadomie czujemy się zobowiązani do „odwdzięczenia” się za darmową próbkę, zazwyczaj formą wdzięczności jest tutaj zakup danego produktu. Nie da się ukryć, że tego rodzaju wzajemność widoczna jest również w relacjach interpersonalnych. Jeżeli ktoś dla nas coś zrobi, to jesteśmy zobowiązani zrobić coś dla danej osoby. Dochodzimy tutaj do ciekawego wniosku – reklamy mają na celu poniekąd kreować iluzję bliskich relacji ze swoim odbiorcom. Właśnie dlatego większość komunikatów tworzona jest w taki sposób, by w świadomości odbiorcy wywołać wrażenie, że przekaz kierowany jest wyłącznie do niego.

Profesjonalny Copywriter – dowiedz się więcej na temat usług copywriterskich

Zasada dowodu słuszności

Jedna z najbardziej znanych zasad perswazyjnych występujących w reklamie niemalże od początku jej istnienia. Dowód słuszności ma na celu pokazać, że kupno danego produktu jest społecznie umotywowane. Jeżeli przekaz zachęca nas do zakupu, często pojawiają się w nim stwierdzenia w rodzaju: „95% konsumentów wybrało nasz produkt” lub „9 na 10 osób uważa, że nasz produkt ma wyjątkową jakość i poleca go znajomym”.

Powyższe zasady zostały sformułowane przez amerykańskiego profesora psychologii Roberta Cialdiniego, który w swoich pracach naukowych najmował się teorią społecznego wpływu oraz – szerzej – psychologią społeczną. Nie da się ukryć, że wiele z powyższych zasad wykorzystywanych jest w reklamie i marketingu na co dzień. Warto w tym miejscu powiedzieć również o zjawisku habituacji, czyli uzyskania niewrażliwości na dane bodźce z powodu ich częstego występowania. Warto zastanowić się przez chwilę, czy w dalszym ciągu reklamy są skuteczne w takim stopniu, w jakim były niegdyś, czy może ulegliśmy habituacji? A może reklama ma jeszcze większą skuteczność niż było to dawniej?